Podmínky ochrany osobních údajů

Ing. Dominika Josefová Ing. Dominika Josefová
Údaje, které vyplníte během registrace jsou využity následovně:
  • Pro spárování plateb startovného a účastníků
  • Pro vytvoření seznamu účastníků
  • Pro případný kontakt např. při změně trasy, nezaplacenému startovnému nebo poslání pokynů k závodu
  • Údaje jako e-mail, mohou být v budoucnu využity pro zaslání informací ohledně dalších běžeckých akcí (např. na následující rok)

Poskytnutné údaje nejsou předávány třetím stranám a nebudou skrze něj zasílány propagační materiály, které se netýkají aktuální události.